پروژه ها
تعداد نمایش رکورد در هر صفحه:
دو دستگاه جرثقیل سقفی دو پل 16 تن و 6.3 تن
تعداد کل: 16 عدد
نصب جرثقیل سقفی دو پل
نصب جرثقیل سقفی دو پل
نصب تیر حمال جرثقیل سقفی
نصب بالابر بر روی جرثقیل سقفی دو پل
جرثقیل سقفی دو پل پس از نصب
مونتاژ جرثقیل سقفی دو پل
راهروی تعمیراتی جرثقیل سقفی
نصب تیر حمال جرثقیل سقفی
نصب جرثقیل سقفی دو پل
نصب جرثقیل سقفی دو پل
مونتاژ رارهرو تعمیراتی جرثقیل سقفی دو پل
مونتاژ سی ریل و قرقره خط برق جرثقیل سقفی دو پل
نصب جرثقیل سقفی دو پل
حمل جرثقیل سقفی دو پل
نصب جرثقیل سقفی دو پل
تخلیه پل جرثقیل سقفی دو پل
[1]
 
 
© 1392 تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت سپانو کران تدبیر می باشد